BUREAU
FORENSISCH
HANDSCHRIFTONDERZOEK

Wij bieden onze expertise aan op het gebied van forensisch handschriftonderzoek naar handschrift en handtekeningen. Bijvoorbeeld wanneer een handtekening vermoedelijk vervalst is of wanneer de mogelijkheid onderzocht moet worden of bepaalde handgeschreven tekst door een bepaald persoon geschreven zou kunnen zijn. Onze rapportage kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.

Neem contact op